Yêu cầu bản demo
VN

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất từ tập đoàn bolttech.

Thông cáo báo chí

New York/Singapore, July 1, 2021 – bolttech, one of the fastest growing international insurtech companies, today announced the completion of…
Ho Chi Minh City, 4 May 2021 – International insurtech, bolttech, announced its partnership with Tiki, Vietnam’s most trusted e-commerce…
Hồ Chí Minh, 4 tháng 5 năm 2021 – công ty insurtech đa quốc gia, bolttech, công bố thỏa thuận hợp tác với Tiki, một trong những sàn thương…

bolttech enters Ireland partnering with Three Ireland

Singapore/ Hong Kong, 3 December 2020 – Growing insurtech group bolttech announced today its expansion into Ireland through its device…

bolttech enters South Korea through partnership with LG U+

Seoul, 19 October 2020 – Growing insurtech group bolttech announced today its expansion into South Korea through the launch of its…

GiNET becomes bolttech

Ho Chi Minh City, 5 October 2020 – GiNET Vietnam Joint Stock Company and GiNET Vietnam Insurance Broker Joint Stock Company (“GiNET”), an…

Reconnects đổi tên thương hiệu thành bolttech

Hồng Kông, ngày 10 tháng 6 năm 2020 – Công ty khởi nghiệp bảo vệ thiết bị phát triển nhanh, Reconnect Services (Hong Kong) Limited…

AmTrust Mobile Solutions đổi tên thương hiệu thành bolttech

Hồng Kông/ Singapore/ Kuala Lumpur, ngày 7 tháng 4 năm 2020 – AmTrust Mobile Solutions Singapore Pte. Ltd. (“AMS”) hôm nay đã công bố đổi…

Văn phòng quan hệ truyền thông

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Liên hệ với chúng tôi