Yêu cầu bản demo
VN

Hội nhập phát triển bảo hiểm trong tương lai

Chúng tôi sẽ kết nối các nhà phân phối với nhiều cách thức hơn để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với khách hàng.

bolttech là doanh nghiệp về công nghệ bảo hiểm không giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số thay đổi cách thức mua và bán bảo hiểm.

Với tầm nhìn kết nối mọi người với nhiều cách thức hơn để bảo vệ những thứ họ coi trọng.

Chúng tôi tập hợp bốn năng lực chính: bảo vệ thiết bị, môi giới kỹ thuật số, sàn giao dịch bảo hiểm và bảo hiểm số.

Tìm hiểu thêm về bolttech

Dịch vụ

Bảo vệ thiết bị

Giúp khách hàng của bạn trải nghiệm phong cách kỹ thuật số không gián đoạn và cùng khách hàng kích hoạt hành trình đến với bảo hiểm trọn đời.

Sàn giao dịch bảo hiểm

Tiếp cận với hệ sinh thái bảo vệ và bảo hiểm toàn cầu của chúng tôi. Tham gia nền tảng của chúng tôi để kết nối khách hàng với các sản phẩm bảo hiểm số một cách nhanh chóng và dễ dàng, thông qua phần mềm dưới dạng dịch vụ hoặc dịch vụ môi giới kỹ thuật số của chúng tôi.

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi và hiện thực hóa các cơ hội

Chúng tôi hợp tác với một số đơn vị hàng đầu trong ngành.

Trở thành đối tác

Về chúng tôi

bolttech là doanh nghiệp bảo hiểm và bảo vệ kỹ thuật số quốc tế của Pacific Century Group. Chúng tôi là công ty duy nhất trong số các công ty về công nghệ bảo hiểm, một công ty kỹ thuật số bản địa với dấu ấn địa phương, phạm vi toàn cầu và lịch sử đổi mới.

Câu chuyện bolttech